Europa skall pensioneras och efterträdas

Sedan de båda ledande socialdemokraterna Luciano Astudillo, integrationspolitisk talesman för s, och Anders Lago, kommunalråd i Södertälje, publicerat en debattartikel i DN om socialdemokraternas nya integrationspolitik, mötte Lago Gunnar Ohm, moderat kommunalråd i Danderyd, i en debatt i radions Studio Ett. Båda herrarna var överens om det positiva med invandring, inte minst för att tillgodose kommande arbetskraftsbehov. Samtidigt var de båda bekymrade över problemen med den nuvarande situationen. Lago framhöll att denna nu var så prekär att något radikalt måste göras. S föreslår ett obligatoriskt kommunalt flyktingmottagande, Lex Vellinge, och ytterligare en kommunal utjämningsskatt, så kallad ansvarsbonus, som ska betalas av de kommuner som har klarat sig undan ökade kostnader och olägenheter till följd av invandringen. Ohm replikerade att 25 % av skatteinkomsterna i Danderyd redan går till den kommunala skatteutjämningen och att Södertälje får 25 % av sina inkomster från den kommunala skatteutjämningen.

Radiodiskussionen illustrerar ett dilemma som har flera decennier på nacken. Gång på gång, inom skilda samhällsområden har man på tvärs mot den officiella retoriken tvingats till sociala brandkårsutryckningar för att lösa akuta problem orsakade av massinvandringen. Den offentliga diskussion som har förts har berört detaljer i den så kallade integrationspolitiken. Om någon skulle drista sig till en kritik mot det välsignelsebringande i ständig folkförflyttning och i lycksökeri har denne antingen förtigits eller drabbats av det offentliga fördömandets bannbulla.

Herrar Lago och Ohm är inte ensamma om att betona behovet av arbetskraftsinvandring till Europa. Samtliga maktägande politiker deklarerar så snart de får tillfälle hur viktigt det är att rekrytera utomeuropeisk arbetskraft för att ta hand om våra gamla i Europa. Vilken orkeslös mentalitet! Framtidsperspektivet är alltså att Europa skall gå i pension och småningom avlida för att efterträdas av vad? Det är denna livsfientliga inställning som bestämt måste avvisas. Självklart har Europa en framtid om européerna bara vill.

3 kommentarer

 1. Alla àldras, hvarje samhälle àldras, men normalt sedt godtgörs detta af samtidig föryngring, d v s nyfödda.

  Problemena äro numer tvà:

  1 att vi sjelfva göra för fà barn (och nationalister hvars favoritklander af invandrare är förolempningar mot deras fertilitet äro icke de som bidraga bäst till en lösning)

  2 att invandrare som fylla det gapet, dels ha en kulturel klyfta mot framtida gamla de skola taga hand om, dels kanske framöfver äro ovilliga att sjelfva taga bördorna i ett tyngre och tyngre system som gjort oss invadringsberoende och dermed besparat dem besväret att invadera för att fà nytt land.

 2. HG Lundahl

  Tack för dina synpunkter. Som vi har uppfattat dig kritiserar du att svenskar föder få barn samt att vissa nationalisters kritik mot invandrargruppers höga fertilitet kan uppfattas som förolämpande. Vidare nämner du praktiska olägenheter som det kan bli i framtiden inom t.ex. vården. Däremot framgår det inte vilket recept du vill rekommendera mot de företeelser du nämner. För vår del gör vi gällande att den stora tillströmningen av utlänningar med åtföljande påfrestningar på vårt lands välfärdssystem gör att unga svenskar inte ser någon ekonomisk eller praktisk möjlighet att skaffa mer än möjligen ett eller två barn.

 3. Ursäkta drögsmålet, jag har först nu vid en google sett att min commentar besvarats!

  Problemet med svaret är att unga svenskar dessvärre vanfostras till barnfattighet.

  Problemet med förolämpningar mot invandrare à propos deras fertilitet är icke enbart att detta i onödan kränker dem, det är dessutom vilseledande mot svensken.

  1) Förbjud abort.

  2) Reservera preventivmedler till gifta par med grava medicinska skäl att undvika fler grossesser.

  3) TILL­ÅT unga att gifta sig före 18. Icke blott invandrare, äfven svenskar. Icke blott i fall hafvandeskap redan föreligger, utan för att undvika fallet i synd. 12 – 14 är den klassika katholska gränsen, motiverad af medelåldern för puberteten. 15 – 16 är en product af tidigare dålig näring i Norden. 18 är ren politisk correcthet och feminism.

  4) Utnyttja välfärdssystemet medan det fins. Sörj intet när det går i grafven. EN ENSKILD MEDBORGARE ÄR EJ ANSVARIG FÖR DESS ÖFVERLEFNAD. Specielt icke när det redan attackeras på andra grunder i sina principer (skatt på fetma var det en communalpolitiker som föreslog häromdagen: men allmän välfärd och privat försäkring äro två skilda ting) och öfverbelastas af prestationer till groupper som helst sluppit dem (pligtskola, tvångsvård på psyk eller p g a famille-omsorgen). Lägg ned sectorer som afnämare afsky. Lägg ned abortsectorn och preventivmedelssectorn med (se ofvan).

  5) Respektera zigenares och invandrares fertilitet. Det kan finnas andra anledningar att få ut enskilda, familler eller groupper ur landet, icke denna. Det kan finnas andra anledningar att ingripa med negativ discriminering mot en groupe, icke denna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.