Muslimskt trångmål

Richard Williamsson, biskop i det traditionellt katolska prästbrödraskapet SSPX, lämnar i sitt e-nyhetsbrev Dinoscopus fortlöpande kommentarer. Ur hans nyhetsbrev från den 27 februari hämtar vi följande betraktelse över den muslimska invandringen till Västeuropa. Eftersom vi tror att vår läsekrets kan vara intresserad av hur man på traditionellt katolskt håll ser på detta fenomen återger vi här hans artikel i vår egen översättning. / Redaktionen

williamson1

Av Richard Williamsson

Jag stötte på ett litet exempel på ett stort problem när jag förra månaden i London träffade en muslim, född och boende i Frankrike, som var kluven mellan sitt mohammedanska arv och sin europeiska omgivning. Krocken mellan arvet från hans fäder och lojaliteten till det land han föddes i var för honom mycket plågsam. En del mohammedaner må anpassa sig helt till franska värderingar, många andra må avvisa dem fullständigt. Men han kunde göra ingetdera.

Hans problem är givetvis mycket mer än endast kulturellt eller politiskt eller ens historiskt. Det är religiöst. Islam började för ungefär 1400 år sedan som en utbrytning från den katolska kristendomen i mellanöstern. Med fotfäste i den monofysitiska heresi som hävdade att det endast existerar en Person i Gud, spred den sig likt en löpeld över den uttorkade kristendomen i Mellanöstern och Nordafrika. Den ockuperade Spanien i många århundraden och gjorde ett kortvarigt inbrott i Frankrike. Såsom en enkel och våldsam religion, söker den erövra hela världen med svärdet. Den är Guds gissel, vilken kristendomen under tusen år endast kunde hålla tillbaka med svärdet.

Hur som helst, nu när Europas kristna själva håller på att förlora nästan all tro på Kristus eller på kristendomen, tillåter de – och deras antikristna regeringar direkt uppmuntrar – mohammedaner att komma tillbaka till Europa, inte genom svärdet men genom invandring. Med andra ord: förklaringen till att den unge mannens familj har bott i Frankrike i två eller tre generationer. Vad ligger bakom denna invandring? Globalisterna ser i den en hjälp till att upplösa de en gång ärorika kristna nationerna och att smälta ner dem i den Nya världsordningen. Liberaler vill genom den proklamera sin dårskap om att människornas olikheter i fråga om ras eller religion är obetydliga. Mohammedanerna önskar den då den möjliggör för dem att ta över Europa.

Men, även om Europa ruttnar för var dag, finns fortfarande spår av hennes forna ära kvar, en ära som hon har den katolska kyrkan att tacka för. Dessa spår är tillräckliga för att å ena sidan inspirera en person som denne unge man till en patriotisk lojalitet som utmanar blodslojaliteten gentemot hans förfäder, och å andra sidan för att hos många européer väcka en sådan kärlek till det egna att de blir i stånd att försvara det med ett blodbad om man uppfattar det som hotat eller om det är hotat. Satan planerar tvivelsutan för ett sådant blodbad. Gud kan komma att tillåta det som ett straff. Detta ter sig allt sannolikare.

williamson2

Vad borde den unge mannen göra under tiden? Det ideala för honom vore att gå till problemets kärna, vilken är huruvida Jesus Kristus är den andre av tre Personer i Gud, eller endast en profet, oavsett hur andligt upphöjd han nu än må anses vara. Om han är intelligent kopplar han därefter samman de Frankrikes gåvor som han så beundrar med deras givare, samme inkarnerade Gud. Om han därigenom blir en sann katolik kommer han inte bara för egen del att kunna se hur han kan kombinera allt verkligt gott i sina rötter med allt verkligt gott i sitt födelseland; han kommer också att kunna bidra, om än i begränsad utsträckning, till undvikandet av det hotande blodbadet.

Och vad borde européerna göra för att undvika detta? Återvända till sina fäders tro och dess utövande, vilken ensam har makten att ena alla folk och raser i Sanningen, i rättvisa och fred. Detta är deras urgamla ansvar och kall ifrån Gud, att ge hela världen ett sådant exempel som kan dra den till Vår Herre Jesus Kristus. Om de fortsätter med sin otro, kommer blodet med all säkerhet att flöda.

Kyrie eleison.

4 kommentarer

  1. ”Tre personer i Gud”? Men sa inte Jesus ”Gud och jag är en”, dvs Jesus är Guds ande, någon tredje part behövs inte.

    ”Helige ande” som självständigt väsen är feltänk i min bok.

  2. … nåja, nu har jag läst på lite i frågan ”Helig Ande”.

    Vad jag opponerar mig mot i den traditionella, såväl katolska som protestantiska synen på detta begrepp, är att det är maskulinum. Det borde snarare vara femininum, Heliga Anda. Den kvinnliga, kosmiska världsprincipen.

    Detta skapar lite balans gentemot Treenighetens två andra begrepp, Fadern och Sonen, dontcha think…?

  3. Slutklämmen, om att ena alla folk och raser, visar bara, åter en gång, att kristendomen som religion och den katolska kyrkan som institution är en uttalad fiende till alla som håller ras och härstamning som en grundläggande politisk kategori. Hos den har vi inget att hämta, och biskop Williamson är, sina uttalanden om judar och muslimer till trots, inget annat än en fiende till vårt folk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.