Fakta om garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

För att underlätta diskussion om svenska pensionärer och nyanlända anhöriginvandrare ber vi att få lämna några sifferuppgifter. Uppgifterna gäller år 2010 och per månad om inget annat sägs.

Garantipension (som har ersatt folkpension) är för gifta 6 713 kr per person och för ogifta 7 526 kr. För att få full garantipension måste man ha bott i Sverige i 40 år av de 48 år som löpt mellan 16 och 64 års ålder. Beloppet minskas med 1/40 för varje år av de 40 man inte bott i Sverige. Garantipension är skattepliktig. Cirka 800 000 personer har garantipension.

Den som endast har garantipension som inkomst är berättigad till bostadstillägg för pensionärer om 93 % av bostadskostnaden men maximalt 2 325 kr per person för gifta och 4 650 kr för ogifta. Utöver detta kan särskilt bostadstillägg utgå för att trygga en skälig levnadsnivå som hotas av en hög bostadskostnad. Denna levnadsnivå beräknas för gifta till 4 044 kr per person och för ogifta till 4 786 kr. Bostadskostnaden beräknas till maximalt 3 100 kr per person för gifta och 6 200 kr för ogifta.

Exempel: Ingers inkomst består av garantipension på 5 268 kr efter skatt. Hennes hyra är 6200 kr. Hon får bostadstillägg för pensionärer om 4 650 kr. Summan av hennes inkomster är 9 918 kr. Efter bostadskostnaden återstår 3 718 kr. Hennes särskilda bostadstillägg blir 1068 kr (4 786 kr – 3 718 kr).

Cirka 100 000 personer (25 %) som är berättigade till bostadstillägg har underlåtit att söka det. Den som ansöker om bostadstillägg för pensionärer ansöker automatiskt även om särskilt bostadstillägg. Varken bostadstillägg för pensionärer eller särskilt bostadstillägg är skattepliktigt.

Äldreförsörjningsstöd ersätter försörjningsstöd (socialbidrag) för personer som fyllt 65 år och som bor i Sverige. Det finns inget krav på att man ska ha bott eller arbetet i Sverige tidigare och det går bra att ha utländsk pension vid sidan om vilken dock i teorin ska dras av från stödet. Medan försörjningsstödet betalas av den sökandes hemkommun betalas äldreförsörjningsstödet av Pensionsmyndigheten (staten). Syftet med denna rockad är att snygga till socialbidragsstatistiken och att göra kommunerna mer positivt inställda till mottagning av nyanlända.

I äldreförsörjningsstödet ingår skälig bostadskostnad som beräknas för gifta till maximalt 3 100 kr per person och månad och för ogifta till maximalt 6 200 kr. Där tillkommer ytterligare ett belopp för gifta till maximalt 4 044 kr per person och för ogifta 4 786 kr. Därmed tillförsäkras skälig levnadsnivå. Avdrag sker med vederbörandes övriga inkomster t.ex. pension efter skatt med undantag för skattefria utländska inkomster upp till 3 000 kr per månad. Äldreförsörjningsstödet kan maximalt bli 10 986 kr per person. Det blir alltså lika stort som en garantipension efter skatt inklusive bostadstillägg för pensionärer och särskilt bostadstillägg. Äldreförsörjningsstödet är ej skattepliktigt.

Man får behålla svenskt äldreförsörjningsstöd om man vistas utomlands inom EU/ESS eller Schweiz i högst 12 månader och där utanför i högst 3 månader.

12 900 personer tog emot äldreförsörjningsstöd 2009. Av dem som mottar äldreförsörjningsstöd är cirka två tredjedelar utrikesfödda. Det är alltså inte så att endast invandrare är berättigade till äldreförsörjningsstöd utan snarare att svenska fattigpensionärer underlåter att söka antingen äldreförsörjningsstöd eller bostadstillägg för pensionärer vilket kan bero på okunskap om systemet eller gammal svensk stolthet och ovilja att ligga samhället till last.

Eftersom många utomeuropeiska invandrare ej uppvisar identitetshandlingar som kan styrka deras ålder finns risken att i det i denna grupp finns mottagare av äldreförsörjningsstöd som är yngre än 65 år.

3 trackbacks/pingbacks

  1. Så lite får du i pension « Varjager's Weblog
  2. Oskorei » Blog Archive » Lästips: Nonkonform
  3. Vi blir alla garantipensionärer i Reinfeldts Sverige « Varjager's Weblog

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.