Ingen bild

Vad är humanism?

8 juni, 2011 Redaktionen 2

Human, humanitär, humanitet, humanism; det är några termer som ibland fladdrar förbi hos skribenter och opinionsbildare. Ofta råder en viss förvirring om vad som avses […]

Ingen bild

Ger politikerspel livsfara?

7 juni, 2011 Redaktionen 0

I skrivande stund, kvällen den 7 juni, förefaller det som om regeringspartierna å ena sidan samt Socialdemokraterna och Miljöpartiet å den andra håller på att forma en kompromiss […]