Top

Daily Archives: 16 oktober, 2011

Politik

Istället för sänkt restaurangmoms

I höstens budgetproposition föreslår alliansregeringen att restaurangmomsen halveras. I det sammanhanget kunde det vara av intresse att aktualisera ...