Istället för sänkt restaurangmoms

I höstens budgetproposition föreslår alliansregeringen att restaurangmomsen halveras. I det sammanhanget kunde det vara av intresse att aktualisera en idé som vi en tid har odlat i vår krets, nämligen schablonbeskattning av restauranger. Även Skatteverket har intresserat sig för denna idé. Man har gjort propåer hos finansdepartementet men har inte fått något gehör.

Bakgrunden torde vara välkänd för våra läsare. Eftersom det tidigare har varit svårt att genomföra en effektiv kontroll har fältet legat öppet för oseriösa företagare att fuska. På grund av denna osunda konkurrens har det därmed blivit svårt för ärliga krögare att klara ekonomin. En schablonbeskattning skulle medföra att den som hittills har haft en tung skattebörda får en lättnad, medan den som gömt en del av kassan undan skattmasens vakande öga får vänja sig vid att betala skatt.

Hur skulle en schablonbeskattning se ut? Man kunde tänka sig ett system där sådana saker som lokalens utseende, fönsteryta mot gatan, bardiskens längd, antalet bord, vattenförbrukning och elförbrukning med mera ingår i ett poängschema som sedan läggs till grund för beskattning. Givetvis blir det fråga om ett grovsållat system. Det finns inte några ambitioner till millimeterrättvisa.

Om vi ger en förenklad bild av hur beskattningen fungerar idag kan vi anteckna följande. Vi utgår från att det rör sig om ett aktiebolag. Från intäkterna gör man avdrag för kostnaderna. I dessa kostnader ingår löner för anställda och sociala avgifter på dessa löner. Om en aktieägare arbetar i bolaget ingår även hans lön och sociala avgifter bland kostnaderna. På överskottet tar staten ut en bolagsskatt om 26,3 %.

Vårt förslag är att schablonbeskattning ersätter den bolagsbeskattning som vi nyss beskrivit. Detta innebär alltså att restaurangrörelsens resultat inte läggs till grund för bolagsskatten. Däremot skall mervärdesskatt redovisas i vanlig ordning. Om restaurangrörelsens resultat skulle bli dåligt, blir det möjligt för innehavaren att upprätta en särskild deklaration över resultatet och anhålla om beskattning efter denna.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.