Someone’s crying, my Lord, kum bay ya

Juristen Gunnar Strömmer, som var förbundsordförande i MUF 1998 – 2000, och som numera är verksam inom  Centrum för rättvisa och anställd hos advokatfirman Gernandt & Danielsson har i dagarna inlämnat sin utredning Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29). I denna utredning föreslås bland annat att ett barn som föds i Sverige och som har minst en förälder folkbokförd i landet sedan fem år och med permanent uppehållstillstånd automatiskt skall bli svensk medborgare. Idag gäller med vissa undantag att barn förvärvar svenskt medborgarskap om någon av föräldrarna är svensk medborgare. Den i Sverige hittills i huvudsak gällande principen inom området, härstamningsprincipen, kompletteras nu med ett stort inslag av territorialprincipen. Den senare ordningen är gällande framförallt i utpräglade invandringsländer som USA och Kanada.

I utredningen uttalas bland annat följande.

”Att medborgarskapet överförs från en förälder till ett barn ger uttryck för härstamningsprincipen, och på grund av förälderns medborgarskap kan barnet förutses få en sådan samhörighet med Sverige att han eller hon bör vara svensk medborgare från födelsen.”

”Såsom framgått ovan har principerna emellertid inte sitt ursprung vare sig i frågan om kulturell gemenskap elleri frågan om inkludering av barn till utrikes födda. Oavsett detta kan MedbL, utifrån en grundtanke om ett medborgarskap som utgår från samhörighet, anses vara underinkluderande gentemot barn som föds i Sverige och som kan förväntas växa upp i landet, men vars föräldrar inte är svenska medborgare. I likhet med barn vars föräldrar är svenska medborgare kan dessa barn förutses få en sådan samhörighet med Sverige att de bör vara svenska medborgare. Till följd av härstamningsprincipens dominerande ställning blir de trots detta inte automatiskt svenska medborgare vid födelsen. Många av barnen har visserligen möjlighet att senare förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan. Att förvärv av svenskt medborgarskap sker vid födelsen kan dock ha stor såväl principiell som praktisk betydelse.”

Smaka på orden. Underinkluderande. Det spelar ingen roll att barn till utländska medborgare redan med dagens regelverk förses med svenskt medborgarskap efter anmälan. Grunderna för medborgarskapet måste omstöpas för att uppfylla ett rent känslomässigt behov. Är vi bara tillräckligt snälla och varma så kommer de att sluta att bränna ner sina skolor och kasta sten på brandkåren. När ska allmänheten inse att verkligheten finns innanför Rosenbads väggar, ej utanför? Allt är Jimmie Åkessons fel. Kriget är förlorat.

Produkten bör insorteras under rubriken Fjäsk för främlingar.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.