Top

Historia

Dödsrunor

Joseph Sobran är död

Den utmärkte amerikanske kolumnisten Joe Sobran, välkänd för vår läsekrets, avled efter en längre tids sjukdom den 30 september vid en ålder av endast 64 ...
DemokratikritikHistoria

Där polisen hämmar vart forskningståg

När män som Zündel, Rudolf och Irving förföljts och fängslats för sina uppfattningar om historien har vi i Nonkonform tagit till orda. Ty det som ...
HistoriaKultur

En sidospårig resa till Allhem och Manhem

Av Bo Solberg Om jag uppställer ordparen kropp och själ, bok och litteratur, bokhistoria och idéhistoria, Einar Hansen och Carl-Ernfrid Carlberg, Allhem och Manhem, har ...
Historia

De vita bindlarnas revolution

Den 19 augusti för 238 år sedan ordnade som bekant den tredje av våra Gustafskonungar med de vita bindlarnas revolution. Motiveringen ligger delvis innesluten i ...
Historia

Han sökte makten, vann den och förlorade den

Av John Järvenpää Under 2008 gav litteraturdocenten och författaren Göran Hägg ut sin bok Mussolini – en studie i makt (398 s, Norstedts förlag). Hägg ...
Historia

Från modig pionjäranda till feministiskt narrspel

Den 12 mars 1610 – En militärlogistisk bravad Under den stora oredan i Ryssland, då olika prependenter kivades om tsartronen, genomförde en svensk här en ...
Historia

Turkräden, Juli 1627

Av Bo Solberg Att nordiska sjöfarare under vikingatid gav sig ut på handels- och plundringståg, ibland så långt bort som till Särkland, det vill säga ...