Top

Ideologi

Korporatism

Den gamle kamrerns syn på saken

Kapitalismen, sade den gamle kamrern apropå eurokrisen, kan liknas vid ett ständigt pågående roulettespel, där transnationella skojare låter kulorna rulla medan skattebetalarna står bredvid med ...
Ideologi

Att överlämna vad man mottagit

Av Bo Solberg I ett inlägg nyligen hette det att nysvenskarna söker förena ”nationell tradition med modern verklighet”. Vad är det? Vad avses när de ...
Korporatism

Korporatismen : den europeiska enhetstankens ideologi

Idag vill vi presentera en av våra centrala programskrifter nämligen Korporatismen : den europeiska enhetstankens ideologi som kom ut 1958. I detta sammanhang erinrar vi ...
Korporatism

Från den industriella revolutionen till det korporativa samhället

I sin korta men innehållsrika skrift från 1932 berättar Per Engdahl om den industriella revolutionen som bakgrund till den moderna tiden, om kriget och de ...
Korporatism

En ny, omarb. upplaga

Förestående artikel bygger på en redaktionell ledare som publicerades för många år sedan i Nysvensk tidende. Här återges den i en omarbetad version. När man ...
Korporatism

Nysvensk ädelsten nu tillgänglig via nätet!

Inför valet 1973 gav vi ut en sammanfattning av vårt program. Den är författad av Per Engdahl och har titeln NY STARTPUNKT – demokratin på ...
Samnationalism

Pilkorsare och järngardister bidrog till svensk nationalism

Av Bo Solberg Det var mot slutet av 50-talet som nysvenskarna gjorde allvar av uttrycket samnationalism för att förklara sin inställning till de nationella och ...
IdeologiKultur

Vad är humanism?

Human, humanitär, humanitet, humanism; det är några termer som ibland fladdrar förbi hos skribenter och opinionsbildare. Ofta råder en viss förvirring om vad som avses ...
Samnationalism

Samnationalism med Dag Hjalmar

Av Bo Solberg Den 8 juli sistlidna år resonerade vi om ”Samnationalism med Clive Staples”. Är tiden månne mogen för en uppföljare? frågar jag ängsligt, ...
KorporatismSkönlitteratur

Symbolen – låsning eller möjlighet

På linjen kan vi bara röra oss åt höger eller vänster, fram och tillbaka i söndertrampade spår. Fördelen med triangeln är att den räknar med ...