Top

Poesi

Poesi

Glimtar från Övralid

Denna artikel är en lätt reviderad version av den som publicerades i Nonkonform nr 53. Bakgrunden är en resa till Heidenstams sista hem och viloplats ...
Poesi

Hyllning till dösens poesi

Av Bo Solberg En liten dös på en snöklädd kulle omgiven av tre döda eller vinterkala träd och ett par risiga buskar. Det är det ...
Poesi

Den långa marschen – ur Per Engdahls diktning från ungdom ...

Av Bo Solberg Att Per Engdahls författarskap är egenartat och unikt är nog de flesta, som verkligen bekantat sig med det, ense om. Det spänner ...