Top

Poesi

Poesi

Sambundet de tretton

Av Bo Solberg Kan i dag inte motstå min lust – samma lust som fångat så oändligt många skriftställande boksamlare ...
Poesi

Glimtar från Olshammar

Av Bo Solberg Denna artikel publicerades ursprungligen i Nonkonform nr 79. I Nonkonform har tidigare lämnats glimtar från resor till ...
Poesi

Glimtar från Övralid

Denna artikel är en lätt reviderad version av den som publicerades i Nonkonform nr 53. Bakgrunden är en resa till ...
Poesi

Hyllning till dösens poesi

Av Bo Solberg En liten dös på en snöklädd kulle omgiven av tre döda eller vinterkala träd och ett par ...
Poesi

Den långa marschen – ur Per Engdahls diktning från ungdom ...

Av Bo Solberg Att Per Engdahls författarskap är egenartat och unikt är nog de flesta, som verkligen bekantat sig med ...