Top

Tag: Verner von Heidenstam

KulturMusikSvenska språket

Lyssnen, älsken, lären, sjungen

Av Bo Solberg En yngling banade sig flera gånger väg, till fots eller på cykel, genom stadens lummiga ...
Kåseri

I Tivedsskogens dunkla gömma

Av Bo Solberg Nu skall jag, ödmjukt uppspelt, ådagalägga ett fascinerande men hittills av litteraturhistorikerna sorgligt ouppmärksammat samband. ...
Kultur

En stensatt väg till hemmets dörr

Av Den partiella flyttfågeln En av våra stora diktare längtar i fem klassiska rader inte hem till människor; ...
Poesi

Glimtar från Olshammar

Av Bo Solberg Denna artikel publicerades ursprungligen i Nonkonform nr 79. I Nonkonform har tidigare lämnats glimtar från ...
Poesi

Glimtar från Övralid

Denna artikel är en lätt reviderad version av den som publicerades i Nonkonform nr 53. Bakgrunden är en ...
Poesi

Hyllning till dösens poesi

Av Bo Solberg En liten dös på en snöklädd kulle omgiven av tre döda eller vinterkala träd och ...