Top

Daily Archives: 22 september, 2013

Migration och mångkultur

Ett förmaningstal von oben

Så var det då Högsta sovjet sammanträder. Ordföranden nämner Generalissimus Stalins namn. Alla reser sig och applåderar frenetiskt. ...