Om Nonkonform

Nonkonform är ett språkrör för den åskådning som utvecklats sedan sju studenter samlades i ett studentrum i Uppsala den 28 oktober 1930 för att starta den första nysvenska studentklubben. Vår tidskrift utkom under åren 2001-2009 i pappersform i 88 häften men har nu formen av en nättidskrift. Vi publicerar kommentarer och artiklar i bland annat ideologiska, kulturella och historiska ämnen.

Med namnet Nonkonform markerar vi vår vägran att neddragas i den frihetsförkvävande konformism som dominerar väst och som underminerar vår framtid. Vi fortsätter hävda vår progressiva linje som fick sitt första uttryck en oktoberdag för över 80 år sedan.