Sambundet de tretton

12 april, 2014 Redaktionen 1

Av Bo Solberg Kan i dag inte motstå min lust – samma lust som fångat så oändligt många skriftställande boksamlare i bibliofilins historia – att […]

Glimtar från Olshammar

6 april, 2014 Redaktionen 0

Av Bo Solberg Denna artikel publicerades ursprungligen i Nonkonform nr 79. I Nonkonform har tidigare lämnats glimtar från resor till Heliga Birgittas Vadstena (nr 51) […]

Glimtar från Övralid

5 april, 2014 Redaktionen 1

Denna artikel är en lätt reviderad version av den som publicerades i Nonkonform nr 53. Bakgrunden är en resa till Heidenstams sista hem och viloplats […]