Så förstörs stadshotellet i Enköping – Spekulation i förfall

I veckan har grävskoporna börjat sin attack mot det gamla stadshotellet vid torget i Enköping. Det är fastighetsägaren PEAB som river byggnaden. Man har redan under en månads tid arbetat med rivningen invändigt. Stadshotellet byggdes 1897.

I en kulturhistorisk byggnadsbeskrivning från Upplandsmuseet år 2002 heter det såhär:

Exteriört sett är Enköpings Stadshotell mycket välbevarat i ursprungligt skick. Byggnaden har ett mycket framträdande läge i stadsbilden och utgör en av de allra viktigaste äldre byggnaderna i Enköping. Byggnaden har också ett stort symbolvärde då den historiskt sett spelat en viktig roll i stadens offentliga liv.

enkoping1

Hur kan det komma sig att man tillåter rivning av ett så värdefullt hus? Såhär skriver Byggnadsvårdsnytt, organ för Svenska Byggnadsvårdsföreningen:

Hanteringen av fastigheten följer ett mönster som vi sett upprepas många gånger. Först tillåter man decennier av vanvård av ansvarslösa fastighetsägare. Och sådana finns det gott om. Sedan låter man fastigheten stå tom utan underhåll. Och förfallet tillåts eskalera ytterligare. Sedan dyker en exploatör upp som får förvärva fastigheten under sken av att vilja bevara den. Så sker emellertid inte. Istället får fastigheten fortsätta stå tom och förfalla ytterligare. Och så en dag hävdar samme fastighetsägare att förfallet är för långt gånget och att det skulle kosta en förmögenhet att reparera. Och de folkvalda politikerna får skrämselhicka och sväljer den ofta mycket kraftigt uppblåsta renoveringskalkylen med hull och hår.

Just så som tidskriften gör gällande lär det ha gått till i Enköping. Stadshotellet ägdes tidigare av ett bolag som hette Katrineholmshus. Sedan bolaget gått i konkurs, förvärvades hotellet av PEAB. Samtidigt överenskom PEAB med Enköpings kommun om att förvärva några kommunalägda fastigheter. Kommunalpolitikerna utgick ifrån att PEAB skulle renovera stadshotellet, men man tog inte skriftligt på saken. När PEAB först ansökte om rivningslov sade byggnadsnämnden nej. PEAB överklagade enda upp till Regeringsrätten som dock fastslog att byggnadsnämnden hade gjort rätt när den avslog PEABs ansökan. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 16 § skall ett rivningslov för en byggnad ej beviljas om byggnaden bör bevaras på grund av byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Därefter har tydligen byggnadsnämnden fallit till föga för PEABs argument under intryck av det pågående förfallet. Enligt uppgift har det inte rått enighet i nämnden. Men för varje gång ärendet har diskuterats har det varit färre ledamöter som motsatt sig rivning.

Ansvaret för att Enköpingsborna förlorar sitt stadshotell vilar på politikerna i den kommunala byggnadsnämnden. PEAB ser naturligtvis till sina ekonomiska intressen. I det nuvarande samhället är grundprincipen vinstmaximering till aktieägarnas gagn. De inskränkningar som staten ålägger aktiebolagen gäller t.ex. arbetsrätt samt miljö- och markrätt. För vår del vill vi framhålla att i det samhälle vi vill ha bör även företagen bära sitt ansvar för samhälle och kultur.

1 trackback/pingback

  1. En kallhamrad uppvisning i konsten att mala ner folkviljan. Nu river Peab Enköpings Stadshotell. « Svenska Byggnadsvårdsföreningen Byggnadsvårdsnytt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.