Top

Svenska språket

KulturPer EngdahlSvenska språket

Sambundet de elva

Av Bo Solberg Det var i andan av uttrycket ”Visa mig din bokhylla så skall jag säga dig vem du är” som jag den 12 ...
KulturMusikSvenska språket

Lyssnen, älsken, lären, sjungen

Av Bo Solberg En yngling banade sig flera gånger väg, till fots eller på cykel, genom stadens lummiga parker och längs gatornas livliga asfaltsstråk till ...
Svenska språket

Inget hemligt

Av Bo Solberg I en tid som vår, präglad av rotlöshet och rörlighet, är begreppet hem väl värt att problematisera. Det menar jag i en ...
Svenska språket

Jamsare Morgans Nyckelhembiträde

Av Bo Solberg Undvikandet av formuleringar och ord om ras, kultur, religion, kön, sexualitet, och så vidare, som kan tänkas göra särskilt skör medlem av ...
Svenska språket

Vårt tungomål – man och människa

För en lekman verkar det slumpartat att substantivet människa på svenska är femininum, medan motsvarande ord på andra närstående språk är maskulinum, t.ex. man, l´homme ...
Svenska språket

Vårt tungomål – några definitioner

Finlandssvenskar – finländare med svenska som modersmål. Estlandssvenskar – estländare med svenska som modersmål. Sverigefinnar – I Sverige bosatta finländare med finska som modersmål. Sverigeester ...
Svenska språket

Vårt tungomål – den signade dag

Den signade dag som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma. Han blive oss säll, han låte sig te oss allom till glädje ...