Top

Säkerhetspolitik

Säkerhetspolitik

Ger politikerspel livsfara?

I skrivande stund, kvällen den 7 juni, förefaller det som om regeringspartierna å ena sidan samt Socialdemokraterna och Miljöpartiet å den andra håller på att forma en kompromiss ...
Säkerhetspolitik

Israels regering och Hamas – en spegelbild

Den som har svårt att förstå varför de israeliska soldaterna använde sådana bryska metoder när de bordade det turkiska konvojfartyget bör svara på följande frågor: ...
Säkerhetspolitik

Ryssen kommer – med dyrbara gåvor: Gasledningen ur ett gotländskt ...

Av Thomas Nyman Det omdiskuterade bygget av en gasledning i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland inleddes i början av mars i år. Huvudägare är företaget ...
Säkerhetspolitik

Det var alltså pudelns kärna

Patrick J. Buchanan, välkänd för vår läsekrets, har skrivit en kolumnartikel som publicerades på hans nätsida den 15 mars, ”The Poodle Gets Kicked”, vilken handlar ...
Säkerhetspolitik

Vad gör Sverige i Afghanistan?

Den mordiska attacken som ledde till två svenska officerares död under ett uppdrag i Afghanistan aktualiserar frågan om vilket motiv som ligger bakom det svenska ...