Top

Skönlitteratur

Skönlitteratur

Kritik av ocker väckte ont blod

Av Bo Solberg Denna artikel har tidigare publicerats i Nonkonform nr 83: I vår historia finns många exempel på upphettade ...
Skönlitteratur

En finlandssvensk tiger med nysvenska ränder

Av Bo Solberg Denna artikel har tidigare publicerats i Nonkonform nr 56: I en dagstidnings kulturartikel fick vi nyligen en ...
KorporatismSkönlitteratur

Symbolen – låsning eller möjlighet

På linjen kan vi bara röra oss åt höger eller vänster, fram och tillbaka i söndertrampade spår. Fördelen med triangeln ...
KåseriPer Engdahl och Nysvenska rörelsenSkönlitteratur

Sagofarfar och ekot från Vinnamoskogen

Av Bo Solberg Bloggar blir – ungefär som groggar – för tunga om de inte blandas med lagom mängder lättsamhet. ...
Skönlitteratur

Edward Bulwer-Lytton – The Coming Race

Av Oskorei Ett intressant tema i det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets skönlitteratur och särskilt inom den del som vetter ...