Top

Per Engdahl

Per Engdahl i media

Rörigt i studio ett

Den intresserade P1-lyssnaren blev nog förvirrad när han lyssnade till Studio Ett-inslaget om Ingvar Kamprad och Per Engdahl i onsdags. Det vimlade av svepande formuleringar ...
Per Engdahl i mediaPer Engdahl och Nysvenska rörelsen

Kompisreklam i Aktuellt

När Tv-journalisten Elisabeth Åsbrink i dagarna utkommer med en bok om en pojke med judisk bakgrund som kom till Sverige som 14-åring, rycker hennes kompisar ...
Per Engdahl i media

Per på pol – en termstatistisk studie

Av Bo Solberg I vilken utsträckning sysselsätter sig dagens nationella med Per Engdahls böcker och tankar samt med nysvenskarnas centrala idéer? Intressant fråga, tyckte undertecknad, ...
Per Engdahl och Nysvenska rörelsen

Tre gånger nysvensk – en gång för mycket

I Nonkonform nr 11 från 2001 hade vi anledning att ta ställning till ett missbruk av ordet nysvensk. Vi publicerade därför en liten artikel om ...
KåseriPer Engdahl och Nysvenska rörelsen

Att diska eller bli diskad – det är frågan

Av Bo Solberg Ett ämne belyses med fördel ur olika aspekter. Så blir det allsidigt behandlat, skall de lärde någonstans ha sagt. Kan man i ...
KåseriPer Engdahl och Nysvenska rörelsenSkönlitteratur

Sagofarfar och ekot från Vinnamoskogen

Av Bo Solberg Bloggar blir – ungefär som groggar – för tunga om de inte blandas med lagom mängder lättsamhet. Därför det här: Det finns ...
Per Engdahl i media

Ett bitande dilemma

Det är inte helt ovanligt att i tidningsartiklar över ämnet Nazismen i Sverige – ofta uppdykande när det är dags att göra reklam för den ...